พาซอมเบิ่ง “มดแดงมอเตอร์” ผู้นำบริการด้านเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ จักรยานไฟฟ้า และรถสามล้อ ครบวงจร

จุดเริ่มต้น เดิมมีชื่อ “อีฮง” ตั้งแต่รุ่นอากงของคุณสุรณัฐ โดยได้เริ่มก่อตั้งบริษัทที่จังหวัดมหาสารคาม เริ่มแรกได้ทำธุรกิจขายทอง ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นขายรถจักรยานยนต์ คุณสุรณัฐได้สืบทอดธุรกิจจากคุณพ่อ และหลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อีฮงมดแดงมอเตอร์”
.
.
.
อ้างอิงจาก:

Leave a Comment

Your email address will not be published.