พามาเบิ่ง “โฮมช็อป” อาณาจักรธุรกิจจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและของตกแต่งบ้าน ระดับร้อยล้านในภาคีอสาน

การทำธุรกิจต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ซึ่งต้องทําการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจ พร้อมสํารวจพฤติกรรมและความต้องการสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ก่อน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

อ้างอิงจาก:

http://www.homeshop.co.th/

https://data.creden.co/company/general/0455553000030

https://www.maxmathailand.com/17236802/homeshop

Leave a Comment

Your email address will not be published.