พาซอมเบิ่ง “ส.เขมราฐ” อาณาจักรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง การเกษตร และพลังงาน

กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ เริ่มก่อตั้งในปี 2525 จากการร่วมกันระหว่างกิจการสถานีบริการเติมน้ำมันในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะชัยเขมราฐ กับโรงโม่หิน ในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อมาในปี 2529 ได้ขยายธุรกิจและก่อตั้งบริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ด้วยผลงานที่การันตีความสำเร็จมากกว่า 33 ปี บริษัทจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีบุคลากรคุณภาพ มีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ มีเครื่องจักรมากกว่า 500 ตัวเพื่อรองรับในการทำงานทุกระดับ บริษัทได้รับความไว้วางใจในด้านความสามารถการบริหารจัดการโครงการและระยะเวลาในการทำงานที่ดีเยี่ยม มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้การดำเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร นอกจากนั้นบริษัทยังมีความเข้มแข็งและมั่นคงทางด้านการเงิน รวมไปจนถึงการใส่ใจในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นพิเศษ และได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 70 ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เติบโตเร็วที่สุด บริษัทได้รับความไว้วางไว้ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆมากมาย อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสระบุรี-บางปะอิน ตอนที่ 13 , โครงการทางหลวงหมายเลข 2050 สายตระการ – บ้านห้วยยาง , โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอุบลฯ – อำนาจ ตอน 2 , โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 208 แยก ทล.2 ท่าพระ– มหาสารคาม , โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม โครงการก่อสร้างฝาย และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

และใน ปี 2561 – ปัจจุบัน ได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นในนาม “กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ” ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้งหมด 6 บริษัท และมีพนักงานมากกว่า 700 อัตรา อันได้แก่ บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด , บริษัท ส.เขมราฐทรานสปอร์ต จำกัด , บริษัท เอสเคการ์เดี้ยน จำกัด , บริษัท เอสเค กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด , บริษัท ส.เขมราฐเอ็กเพรส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะชัยเขมราฐ จำกัด

โดยกลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล สร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ มีมาตรฐานการบริหารจัดการ องค์กรตามมาตรฐานสากล ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุบลราชธานี และประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการขนส่ง และการเกษตรอย่างครบวงจร ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพสากล ยึดหลักการบริหารงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใส่ใจถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

อ้างอิงจาก:

https://skhemrat.com/

https://data.creden.co/company/general/0105529024270

Leave a Comment

Your email address will not be published.