ย้อนเบิ่ง  จำนวนวัดในภาคอีสานมีท่อใด๋ ในปี 2564

ย้อนเบิ่ง 👀 จำนวนวัด 🙏
ภาคอีสานมีท่อใด๋ ในปี 2564

เมื่อลองดูสถิติจำนวนวัดในภาคอีสานแล้ว จะเห็นได้ว่าภาคอีสานมีจำนวนวัดมากที่สุดในประเทศเลยทีเดียว

อีกทั้งคนไทยหันมาหาที่พึ่งทางจิตใจเยอะมากขึ้นเนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 จากงานวิจัยของ นายบุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อการตลาด ซึ่งสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 ตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเกิดความกังวล ได้แก่ การแพร่ระบาดของโควิด-19 คิดเป็น 76.8%

จากความกังวลและความไม่แน่นอนดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทำให้คนไทยต้องหาวิธีจัดการกับความรู้สึก จนเกิดปรากฏการณ์ 3 อย่าง หนึ่งในนั้นคือหันหน้าพึ่งสายมูเตลู หรือมีความเชื่อโชคลาง

จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจด้านนี้ ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการวัด การทำบุญ หรือ มูเตลู ได้รับความสนใจมากขึ้น อีกทั้งเหล่าผู้ประกอบการน้อยใหญ่ต่างปรับกลยุทธ์การตลาดให้เท่าทันไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถประคองตัวผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้

อ้างอิงจาก :
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
https://www.prachachat.net/social-media-viral/news-732999

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ภาคอีสาน #วัดอีสาน #วัด

Leave a Comment

Your email address will not be published.