พามาเบิ่ง พันธุ์ข้าวจากจังหวัด สุรินทร์

พามาเบิ่ง

พันธุ์ข้าวจากจังหวัด สุรินทร์

 

อ้างอิงจาก:

https://www.thairicedb.com/rice-detail.php?id=6

https://www.thairicedb.com/rice-detail.php?id=35

https://www.thairicedb.com/rice-detail.php?id=17 

https://www.thairicedb.com/rice-detail.php?id=22

https://www.thairicedb.com/rice-detail.php?id=39 

 

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ข้าวสุรินทร์ #สุรินทร์

Leave a Comment

Your email address will not be published.