อีสาน ภาคที่มีแรงงานไทย ไปทำงานต่างแดน มากที่สุด

จากแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศในปี 2565 (มกราคม – เมษายน) ภาคอีสานยังเป็นภูมิภาคที่มีแรงงานเดินทางไปทำงานต่างประเทศผ่านการลงทะเบียนที่ถูกต้องมากที่สุด จำนวน 11,176 คน คิดเป็น 63.8% จากทั่วทั้งประเทศ จำนวน 17,512 คน
.
จังหวัด (ตามภูมิลำเนา) ของแรงงานที่ไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
.
1. อุดรธานี 2,637 คน
2. นครราชสีมา 1,138 คน
3. สกลนคร 799 คน
4. ขอนแก่น 763 คน
5. บุรีรัมย์ 722 คน
.
โดยไต้หวันเป็นประเทศที่คนอีสานเดินทางไปทำงานมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นงานในตำแหน่งผลิตโลหะ สิ่งทอ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์อาหาร และก่อสร้าง
.
อย่างไรก็ตาม การที่คนไทยรวมถึงคนอีสานนิยมไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น อาจเป็นช่องทางให้มิชฉาชีพหลอกลวงคนหางานได้ ดังนั้นการไปทำงานต่างแดนควรไปแบบถูกต้องตามกฏหมายและมีสัญญาว่าจ้างที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมา
.
การไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฏหมายมี 5 วิธี คือ
.
1.บริษัทจัดหางานจัดส่ง
2.กรมการจัดหางานจัดส่ง
3.เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง
4.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน
5.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน
.
ปัจจุบันมีโครงการจัดส่งโดยรัฐ ที่ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษี สนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าที่พักสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง ประกอบด้วย
.
โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน
โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ่น
โครงการ EPS : สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการ TIC : ประเทศอิสราเอล
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9435-6 หรือโทร #สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 2 กรมการจัดหางาน #กระทรวงแรงงาน
.
.
ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และบริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (e-labour)
.
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #แรงงาน #ทำงานต่างประเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published.