ชวนเบิ่ง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ภาคอีสาน

เป็นที่รู้กันดีว่า ประเทศไทยมีแผนพัฒนาโครงข่ายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางรางให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ แต่รู้หรือไม่ว่าการขับเคลื่อนเชิงนโยบายดังกล่าว หรือที่เรียกว่า “โครงการ R-map” โดยเฉพาะในภาคอีสาน มีเส้นทางใดบ้าง กำหนดการก่อสร้างเป็นอย่างไร และใช้งบลงทุนมากน้อยแค่ไหน อีสานอินไซต์จะสรุปให้…
.
🚞รถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน
.
1. ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม. มูลค่าโครงการ 24,064 ล้านบาท
รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน และยกระดับ
จำนวนสถานี : 19 สถานี
ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 3 แห่ง
เปิดให้บริการแล้ว ในปี 2563
.
2. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 135 กม. มูลค่าโครงการ 29,968.62 ล้านบาท (4 สัญญา + ขยายระยะเวลา)
รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน ยกระดับ และอุโมงค์
จำนวนสถานี : 19 สถานี
ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 1 แห่ง
กำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2565 (บางส่วน)
.
🚞ทางคู่ระยะที่ 2
.
1. ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กม. มูลค่าโครงการ 26,663.26 ล้านบาท
รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน และทางรถไฟยกระดับ
จำนวนสถานี : 15 สถานี
ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 3 แห่ง
สถานะ : รายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการ โดยคาดว่า จะเริ่มก่อสร้างปี 2566 และเปิดให้บริการในปี 2569
.
2. ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กม. มูลค่าโครงการ 37,527.10 ล้านบาท
รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน และทางรถไฟยกระดับ
จำนวนสถานี : 35 สถานี
ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 4 แห่ง
สถานะ : รายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ โดยคาดว่า จะเริ่มก่อสร้างปี 2566 และเปิดให้บริการในปี 2571
.
🚞ทางรถไฟสายใหม่ อยู่ระหว่างประกวดราคา
.
1. ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. มูลค่าโครงการ 67,965.33 ล้านบาท
รูปแบบโครงสร้าง : ระดับพื้นดิน
จำนวนสถานี : 18 สถานี
ย่านกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า : 6 แห่ง
สถานะ : คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้ว พระราชกฤษฎีกาเวนคืนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564
.
🚞 ทางรถไฟสายใหม่ระยะถัดไป
.
1. ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่
2. ช่วงศรีสะเกษ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด
3. ช่วงอุบลราชธานี-ช่องเม็ก
4. ช่วงมุกดาหาร-อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี
.
🚆รถไฟความเร็วสูงระยะเร่งด่วน
.
1. ช่วงกรุงเทพฯ (สถานีกลางบางซื่อ) – นครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กม. ใช้งบประมาณลงทุนของรัฐบาลไทย 179,412 หมื่นล้านบาท
.
รูปแบบโครงสร้าง : ทางยกระดับ (188.68 กม.) ระดับพื้นดิน (54.09 กม.) และอุโมงค์ (8 กม.)
สถานะ : จากการก่อสร้างทั้งหมด 14 สัญญา อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา 3 สัญญา ลงนามแล้วและเตรียมก่อสร้าง 3 สัญญา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 7 สัญญา และแล้วเสร็จ 1 สัญญา (คือ ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.)
จำนวนสถานี : 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง (เชื่อมต่อ 3 สนามบิน) สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา
.
โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะให้บริการด้วยรถไฟความเร็วสูง Fuxing Hao CR 300 จำนวน 6 ขบวน คาดว่าจะส่งมอบในปี 2567-2568 ความเร็วสูงสุดในการให้บริการ 250 กม./ชม. ระยะเวลาการเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อ – นครราชสีมา 1 ชั่วโมง 30 นาที อัตราค่าโดยสาร เริ่มต้น 107 บาท สูงสุด 534 บาท โดยคาดว่า จะเปิดให้บริการปี 2569
.
2. ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 355 กม. ใช้งบประมาณลงทุน 252,347 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยคาดว่า จะเริ่มก่อสร้างปี 2566 และเปิดให้บริการในปี 2572
.
.
อย่างไรก็ตาม ทั้งโครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงจะเข้ามาเชื่อมโยงระบบคมนาคม และการขนส่งสินค้าจากพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน (พลังงาน) ยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการรถไฟระหว่างประเทศ ที่จะมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะถัดไป
.
.
อ้างอิงจาก : https://kku.world/s2nk7
https://kku.world/r87lb
https://kku.world/80gjd
https://kku.world/ze4mc
https://kku.world/62t09
https://kku.world/r78rp
.
#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #รถไฟทางคู่ #รถไฟความเร็วสูง

Leave a Comment

Your email address will not be published.