ต้องลองเด้อ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ ตราศรีแสงดาว จ.ร้อยเอ็ด สินค้าเครื่องหมาย GI แรกที่บุกตลาดยุโรปได้

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ นอกจากจะช่วยคุ้มครองผู้ผลิตในรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญา และผู้บริโภคในเรื่องของการการันตีคุณภาพจากแหล่งผลิตในท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว เครื่องหมาย GI โดยเฉพาะของสหภาพยุโรป ยังเป็นเครื่องมือทำการตลาดที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพในการแข่งขันให้สินค้าได้เป็นอย่างดี
.
เนื่องจากตลาดยุโรปนิยมและพร้อมจ่ายเงินเพิ่มสำหรับสินค้าที่มีจุดขายพิเศษ เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่น ทั้งในแง่ของคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะ เช่น เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์
.
ปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในสหภาพยุโรป ทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
.
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้าไทยชนิดแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI โดยสหภาพยุโรป เมื่อปี 2556 แต่นับจากนั้นก็ยังไม่มีการทำตลาดสินค้าชนิดนี้ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม การเจรจาครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่สินค้าไทยประทับตรา GI สหภาพยุโรป จะได้เปิดประตูสู่การค้าในตลาดโลกอย่างแท้จริง
.
โดยประเดิมประเทศแรกด้วยออสเตรีย และสินค้ารายแรกที่ประสบความสำเร็จในการจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าออสเตรียจนขึ้นแท่นสินค้านำร่องคือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ตราศรีแสงดาว จากจังหวัดร้อยเอ็ด
.
ซึ่งมีครบทั้งเครื่องหมายรวงข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ และเครื่องหมาย GI ของสหภาพยุโรป มีความพร้อมทั้งตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัล DEmark ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และรางวัลระดับโลกอย่าง Red Dot Design Award
.
ยิ่งไปกว่านั้น ข้าวศรีแสงดาวยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างโรงสีศรีแสงดาวกับชาวนาในพื้นที่ ซึ่งมีการนำนวัตกรรมนาหยอดเข้ามาใช้แทนการทำนาแบบดั้งเดิม ได้มีการศึกษาและพัฒนาร่วมกันจนกระทั่งสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ช่วยให้ชาวนามีผลกำไรมากขึ้น
.
ขณะนี้ มีการจับคู่ธุรกิจข้าวศรีแสงดาวกับผู้นำเข้าออสเตรียแล้ว 3 ราย ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
.
– ธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบแก่ร้านอาหารในประเทศออสเตรีย ซึ่งมีแผนการขยายการค้าไปยังภูมิภาคยุโรปตะวันออก
– ธุรกิจค้าปลีกระดับซูเปอร์พรีเมี่ยมซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศ
– แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ซึ่งมีฐานลูกค้าตลาดบนทั่วยุโรป
.
สำหรับกลุ่มแรกจะมีการส่งมอบสินค้าในช่วงกลางปีนี้ และสองกลุ่มหลังกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาทางธุรกิจ
.
ทั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการปรับกลยุทธ์ในการส่งเสริมการส่งออกข้าวไทย จากเดิมที่เน้นเชิงปริมาณเป็นหลัก มาชูจุดเด่นเชิงคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตลาดยุโรปซึ่งไม่ได้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่มีแนวโน้มบริโภคข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูงและนิยมสินค้าคุณภาพที่มีมาตรฐานสากลเป็นเครื่องรับรอง
.
นอกจากนี้ ยังเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันสินค้าเกษตรของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ให้สามารถเข้าสู่ตลาดโลก และยกระดับให้แข่งขันได้ในราคาที่สูงกว่า ซึ่งหวังว่าจะได้รับการขยายผลไปยังสินค้าประเภทอื่น ๆ และตลาดอื่น ๆ ต่อไป
.
ที่มา : https://kku.world/du8mo
.

Leave a Comment

Your email address will not be published.