April 2024

พามาเบิ่ง สถานการณ์แหล่งน้ำภาคอีสาน มีน้ำประมาณกี่ % 

พามาเบิ่ง สถานการณ์แหล่งน้ำภาคอีสาน มีน้ำประมาณกี่ %    อ้างอิงจาก:  กรมชลประทาน และการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย   ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight #ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy

พาส่องเบิ่งอสังหาฯ 5 จังหวัด ภาคอีสานฟื้นตัว

พาส่องเบิ่งอสังหาฯ 5 จังหวัด ภาคอีสานฟื้นตัว   อีสานอินไซต์ พามาเบิ่งสถานการณ์ด้านการลงทุนอสังหาฯ ในอีสานที่ฟื้นตัว พบ การลงทุนเทียบปี 66 (YoY) เพิ่มขึ้นทุกจังหวัด (อุปทานเพิ่ม) ตามลำดับ มหาสารคาม การลงทุนเพิ่มขึ้น 33.1% ขอนแก่น การลงทุนเพิ่มขึ้น 20.7% นครราชสีมา การลงทุนเพิ่มขึ้น 14.6% อุบลราชธานี การลงทุนเพิ่มขึ้น 3.7% อุดรธานี การลงทุนเพิ่มขึ้น 1.1% แต่ใน ด้านหน่วยขายใหม่ (อสังหาฯ ที่ขายได้) มียอดหน่วยขายเพิ่มขึ้นเทียบกับปี 66 (YoY) เพียงแค่ 2 จังหวัด คือ ขอนแก่น ที่ 10.1% คิดเป็นมูลค่า 2,469 ล้านบาท หรือ 0.1% ซึ่งถือว่า ทรงตัว มหาสารคาม ที่ 8.3% หน่วยขายเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าที่ขายได้กลับลดลง 3.6% หรือ 199 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึง จำนวนที่ขายได้มากขึ้นแต่มูลค่าลดลง นั่นแสดงให้เห็นแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ใน ขอนแก่น มหาสารคาม จะเป็นกลุ่มคอนโด และบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้าน  ซึ่งสอดคล้องกับทำเลใกล้มหาวิทยาลัยที่มีหน่วยขายมากขึ้น   กลับกันกับ อีก 2 จังหวัดใหญ่ คือ โคราช และ อุบลฯ ที่ถึงแม้หน่วยขายอสังหาจะตกลง แต่ยอดขายโดยรวมมูลค่าปรับเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึง ตลาดบ้านราคาสูงในกลุ่มอสังหาฯ ราคามากกว่า 3 ล้าน ขายได้มากขึ้นดันยอดขายพุ่งแม้หน่วยจะขายลดลงก็ตาม นครราชสีมา หน่วยขาย 11.2% แต่ยอดขาย 0.6% อุบลราชธานี หน่วยขาย 11.2% แต่ยอดขาย 0.2% และจังหวัด อุดรธานี เป็นจังหวัดที่อสังหาฯ หน่วยขายตก มากถึง29% ทำให้ยอดขายตก 28.8% เช่นกัน   สรุป: แม้ผู้ลงทุน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(อุปทาน) มีแนวโน้มการลงทุนมากขึ้นในทุกจังหวัด จากความเชื่อมั่น และเห็นโอกาสเติบโตของความต้องการที่อยู่อาศัยรวมถึงการลงทุนเพื่อเช่า และการพาณิชย์มากขึ้น   แต่ในฝั่งผู้บริโภค(อุปสงค์) ยังคงทรงตัว และลดลงในบางจังหวัด อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัยทั้ง ภาวะเศรษฐกิจ ระดับมหภาคที่ หนี้ครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ธนาคารมีมาตรการที่รัดกุมในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น การอนุมัติสินเชื่อผ่านจึงลดลง และส่งผลต่อยอดขาย, รวมทั้งภาวะดอกเบี้ยนโยบายที่ยังสูง และยังไม่มีท่าทีจะปรับตัวลดลง ทำให้การตัดสินใจซื้อของผู้มีรายได้ปานกลาง ชะลอตัว แม้ว่าในเขต …

พาส่องเบิ่งอสังหาฯ 5 จังหวัด ภาคอีสานฟื้นตัว อ่านเพิ่มเติม »