พามาเบิ่ง CEO บริษัทอีสานในตลาดหุ้น อยู่ GEN ไหนกันบ้าง?

🪖Post war อายุ 79 ปี ขึ้นไป

พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วัฒนาการแพทย์
ธุรกิจ: โรงพยาบาล
ที่ตั้ง : อุดรธานี
อายุ: 82 ปี

👴Baby Boomer อายุ 60-78 ปี

วิทูร สุริยวนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ธุรกิจ: วัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง : ร้อยเอ็ด
อายุ: 66 ปี

อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดูโฮม
ธุรกิจ: วัสดุก่อสร้าง
ที่ตั้ง : อุบลราชธานี
อายุ: 71 ปี

🧔Gen X อายุ 44-59 ปี

อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
ธุรกิจ : ชิ้นส่วนยานยนต์
ที่ตั้ง : นครราชสีมา
อายุ : 47 ปี

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
ธุรกิจ : แปรรูปยางพารา
ที่ตั้ง : บุรีรัมย์
อายุ : 55 ปี

🧑Gen Y อายุ 28-43 ปี

รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช
ธุรกิจ : แป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง : มุกดาหาร
อายุ : 34 ปี

สุรียส โควสุรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
ธุรกิจ : เอทานอล
ที่ตั้ง : อุบลราชธานี
อายุ : 38 ปี

อ้างอิงจาก:
– รายงานประจำปี 2565 ของแต่ละบริษัท

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#การเงินอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #CEOบริษัทอีสาน#บริษัทในตลาดหุ้น #ตลาดหลักทรัพย์ #Generation#Gen

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top