ชวนเบิ่ง จังหวัดไหน “ดื่มบ่อยสุด“ ในภาคอีสาน

จากการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2564 ภาคอีสาน มีสัดส่วนนักดื่มมากถึง 32.3% ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากภาคเหนือ

อีสานอินไซต์เลยจะพามาดูว่า ในสัดส่วนนักดื่มนี้ มีนักดื่มที่ดื่มเป็นประจำมากแค่ไหน?

เมื่อไปดูก็พบว่า ภาคอีสานมีนักดื่มประจำมากถึง 38.6% ซึ่งมีสัดส่วนน้อยที่สุดในประเทศ

โดยจังหวัดที่มีนักดื่มประจำมากที่สุดในภาคอีสาน คือ จังหวัดบุรีรัมย์ มีสัดส่วนมากถึง 65.8% (มีนักดื่มอยู่จำนวน 100 คน จะมีคนที่ชอบดื่มเป็นประจำไปแล้ว 65-66 คน)

ส่วนจังหวัดที่มีนักดื่มประจำน้อยที่สุดในภาคอีสาน คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีสัดส่วนเพียง 21.6% (มีนักดื่มอยู่จำนวน 100 คน จะมีคนที่ชอบดื่มเป็นประจำอยู่ 21-22 คน)

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลสัดส่วนของนักดื่มประจำ โดยวัดจากนักดื่มที่มีความถี่ทุกวัน (7วัน/สัปดาห์) ถึงทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์) หารด้วย นักดื่มปัจจุบัน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

อ้างอิงจาก:
– ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่
https://linktr.ee/isan.insight

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #อีสานอินไซต์#Business #ธุรกิจ #ธุรกิจอีสาน #นักดื่ม #สุราก้าวหน้า #เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top