ผลไม้ GI

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า
.
ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว
.
.
📍นครราชสีมา
– มะขามเทศเพชรโนนไทย
– ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่
– น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่
.
📍กาฬสินธุ์
– พุทรานมบ้านโพน
.
📍นครพนม
– สับปะรดท่าอุเทน
– ลิ้นจี่นครพนม
.
📍สกลนคร
– หมากเม่าสกลนคร
.
📍ศรีสะเกษ
– ทุเรียนภูเขาไฟ
.
📍มหาสารคาม
– มันแกวบรบือ
.
📍บึงกาฬ
– สับปะรดบึงกาฬ
.
📍หนองคาย
– สับปะรดศรีเชียงใหม่
.
📍ชัยภูมิ
– ส้มโอทองดีบ้านแท่น
– กล้วยหอมทองหนองบัวแดง
– มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น
.
.
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
.
.
อ้างอิงจาก:
– กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
Instagram : https://www.instagram.com/isan.insight.and.outlook/
Website : https://isaninsight.kku.ac.th
Youtube : https://youtube.com/@ISANInsightOutlook
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

#ISANInsightAndOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ#ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #GI ผลไม้GI #สินค้าGI

Leave a Comment

Your email address will not be published.