พามาฮู้จัก “ฟาร์มสะเร็นวากิว” โคขุนเมืองสุรินทร์

ฟาร์มสะเร็นวากิวเป็นฟาร์มที่โด่งดังและรายได้สูงที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายได้ประมาณ 12 ล้านบาท/ปี

จุดเริ่มต้น

“ฟาร์มสะเร็นวากิว” เกิดจากเกษตรกรสุรินทร์กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันในช่วงสถานการณ์ที่ราคาโคเนื้อตกต่ำ คุณเคียงเดือนจึงนัดรวมเกษตรกรมาคุยกันว่า “เราจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรดี ที่ขายได้ราคาที่สูง เพื่อเราจะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น” ทำให้คุณเคียงเดือนและเกษตรกรตัดสินใจเลือกที่จะเลี้ยงโคสายพันธุ์วากิวผสมพันธุ์ไทย คุณเคียงเดือนและเกษตรกรใช้เวลาศึกษาและพัฒนาการสร้างโคไทยวากิวและสูตรอาหารรวมถึงการเลี้ยงดูนานถึง 15 ปี ก่อนจะเกิดเป็น “SAREN WAGYU”

เส้นทางของ “ ฟาร์มสะเร็นวากิว”

ปี 2547 เกษตรกรที่เลี้ยงโคในจังหวัดสุรินทร์รวมตัวกันระดมหุ้น ทำเป็นตลาดนัดซื้อขายแลกเปลี่ยนโคกระบือ

ปี 2550 เริ่มเลี้ยงโคสายพันธุ์วากิวผสมพันธุ์ไทย โดยมีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 10 ราย

ปี 2560 มีการทำมาตรฐานตั้งต้นด้วย GFM และขยับมาตรฐานเป็นมาตรฐานสากล คือ GP และใช้ระบบ “ตลาดนำการผลิต”

ปี 2563 ทางหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ช่วยประสานงานเรื่องการขอจดทะเบียนสร้างแบรนด์และเริ่มบังคับใช้เครื่องหมายทางการค้าปี 2564

ปี 2566 ปัจจุบันมีโคเนื้อวากิวลูกผสมทั้งหมด 225 ตัว อีกทั้งฟาร์มสะเร็นวากิวยังมีโรงงานที่ครบวงจรเป็นของตัวเองอีกด้วย สะเร็นวากิวมีการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

อ้างอิงจาก:

– ThaiChamber Official

– Thai PBS (สะเทือนไทย)

ติดตาม ISAN Insight & Outlook ได้ที่
LINE Official : https://lin.ee/yIS5bdP

Leave a Comment

Your email address will not be published.