พามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในต้นปี 2567 เป็นอย่างไร ?

พามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในต้นปี 2567 เป็นอย่างไร ?   เนื่องจาก ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” หรือที่เรียกว่า “Labour Day” ถือเป็นวันหยุดประจำปีที่มีผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อเฉลิมฉลองผลงานทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน    วันนี้ ISAN Insight & Outlook จึงพามาเบิ่ง สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคอีสาน ในปี 2567 เป็นจั้งใด๋ ? ปี 2567 มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 9.1 ล้านคน ผู้ว่างงาน 73,300 คน และผู้รอฤดูกาล 161,500 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 5.8 ล้านคน เช่น ทำงานบ้าน เรียน ชรา และอื่น ๆ   โดยมี จำนวนชั่วโมงทำงานมากที่สุด 40-49 ชม./สัปดาห์ อยู่ที่ 3.6 ล้านคน    อ้างอิงจาก:  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน    ติดตาม ISAN Insight & Outlook ทุกช่องทางได้ที่ https://linktr.ee/isan.insight   #ISANInsightandOutlook #อีสาน #ISAN #อีสานอินไซต์ #Business #Economy #ธุรกิจ #เศรษฐกิจ #ธุรกิจอีสาน #เศรษฐกิจอีสาน #สถานการณ์ตลาดแรงงาน #อัตราการว่างงาน #ว่างงานอีสาน